Oecumenisch bidden en vasten in de 40dagentijd

De oecumenische gebedsgroep die maandelijks in het Koraalhuis samenkomt, gaat tijdens de veertigdagentijd elke donderdag een vasten- en gebedsactie doen. De deelnemers kiezen zelf een manier van vasten en lezen een Bijbelgedeelte (uit het boek ‘Een onmetelijke schatkamer‘) en bidden daarrond volgens de methode Lectio Divina. Twee donderdagen komen ze ook samen in het Koraalhuis, op 21 maart en 11 april. Je bent welkom om aan te sluiten of een keer te komen proeven van de meditatieve bijeenkomsten.

De Bijbelgedeelten die we lezen op donderdag:

7/03 : Handelingen 8, 26-40
14/03 : Leviticus 19, 9-37
21/03: Hebreeën 11, 1-40  (samenkomst in Koraalhuis)
28/03: Lucas 4, 14-30
4/04: Matteus 23, 1 – 12 (in plaats van Ps. 95)
11/04: Handelingen 17,16-34  (samenkomst in Koraalhuis)
18/04: Jesaja 58,1-14