Taizégebed op 2 februari

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen, luisteren naar de Schrift, stil worden ….
De vieringen zijn eenvoudig, met rustige, meditatieve zangen, een Bijbellezing en stil worden.

Je bent welkom op de Taizéviering van zaterdag 2 februari, om 20 u (inzingen vanaf 19.30u)
in de kapel van het pastoraal centrum, Fr De Merodestraat 18 2800 Mechelen.

Nadien kans tot ontmoeting bij een drankje en een hapje.

Klik en lees meer