Speel jij mee in het ‘Marcusdrama’?

Er komt een bijzonder theater-project voor spelers. Toneelervaring is niet nodig, wel enthousiasme om samen te spelen in het stuk dat in 90 minuten het hele Marcus-evangelie neerzet. Je oefent je rol onder leiding van een ervaren regisseur en de voorstellingen zijn in het weekend van 17 en 18 november. Het innovatieve concept wordt wereldwijd al in veel landen uitgevoerd en laat telkens een diepe indruk na bij spelers en toeschouwers. Verschillende kerkgenootschappen en het oecumenisch overleg in Mechelen ondersteunen dit project.