Oecumenische viering woensdag 18 januari 2017

oecuviering2017-foto1Mechelen bidt voor de eenheid onder christenen in een oecumenische viering tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor Eenheid. Op woensdag 18 januari komen Christenen vanuit verschillende kerken, gemeenschappen en groepen samen, omdat ze zich verbonden weten in die ene naam: Christus. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden en te vieren.  om 19.30 uur in de Zandpoortkerk.

gebedsweek2017-beeld-aWereldwijd wordt elk jaar een week apart gezet om te bidden voor eenheid onder christenen. Deze keer staat een Bijbeltekst uit de tweede Korintebrief centraal, waarin apostel Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (2 Korintiërs 5:14-20).  Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

adres: Zandpoortvest 27, 18 januari om 19.30u.

Verslag van deze viering op: https://memomechelen.be/2017/01/verslag-oecumenische-viering-2017/

De oecumenische traditie

Het zoeken naar toenadering tussen de christelijke kerken is nog jong. Na vele eeuwen van verdeeldheid en systematisch wantrouwen, ontlook in het midden van de achttiende eeuw in sommige kringen een schuchter verlangen naar een hernieuwde eenheid onder christenen. Het was de Amerikaanse anglicaanse geestelijke Paul J. Wattson (1863-1940) die in 1908 het initiatief nam voor de allereerste ‘Internationale Bidweek’. In Europa kon hij daarvoor rekenen de op enthousiaste steun van de Franse priester Paul Couturier. Toch zou het nog vele tientallen jaren duren vooraleer dit streven meer algemeen zou worden….

Een paar foto’s van vorige jaren:

Lees meer over de gebedsweek, voorgaande jaren en historiek…