Oecumenisch bidden vervolgt op donderdag 24 november

Op donderdag 13 oktober zijn een zestal mensen  samengekomen in het Koraalhuis om te bidden in de geest van oecumene. Willem heette ons welkom en leidde het oecumenisch gebed. Hij nam daarbij als leidraad de Lectio Divina. Toon vatte nog eens de kerngedachten van dit initiatief samen: samen bidden met christenen uit alle gezindten, vertrekkend vanuit enkele teksten uit de Bijbel, geen discussie, geen exegese, we laten de Geest zijn werk doen in ieder van ons.

De bijbeltekst die gebruikt werd kwam uit de brief van Paulus aan de Galaten: Gal. 5,13-25: de Geest maakt vrij en roept op tot liefhebben. Na dit oecumenisch bidden werd er nog wat nagepraat over de rijke inhoud van die tekst.

We hebben een nieuwe datum vastgelegd voor een volgend oecumenisch bidden, nl. op donderdag 24 november 2016 om 19.30u eveneens in het Koraalhuis, Schoolstraat 2, te Mechelen.