Dag: 9 oktober 2015

Lucas vernieuwt de Joodse Schrift – Bijbelse leesavonden

Op 3 maandagavonden in oktober, ingeleid door sprekers vanuit verschillende christelijke achtergronden. Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek. Lucas is schrijver van twee boeken uit het Nieuwe Testament: ‘Het evangelie volgens Lucas’ en ‘De handelingen van de apostelen’. Beide boeken draagt hij op aan een zekere Theofilus. In zijn