Woensdag 21 januari: oecumenische viering

Dorst? is het thema voor de gebedsweek die jaarlijks van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld wordt gehouden. Centraal staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een waterput in gesprek met Jezus over ‘levend water’. 

In Mechelen wordt tijdens de gebedsweek een gebedsviering gehouden. Je bent hartelijk welkom in de krypte van de Hanswijkbasiliek, op woensdag 21 januari 2015 om 19.30u

bekijk foto’s hier

De viering is opgebouwd rond het verhaal van de Samaritaanse vrouw, aan de bron in Sichar (Joh. 4, 4-30.39-42). Biddend en zingend willen we stilvallen bij de ‘Bron van Levend Water’. We gaan op zoek naar onze persoonlijke bron en luisteren naar mensen die getuigen over hoe Jezus de bron is in hun leven. Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop, zal de viering voorgaan samen met dominees, priesters, voorgangers, pastores van diverse Mechelse kerken.

Na afloop kan je, bij een drankje en een snoepje, nog lang navieren, kennismaken en verbroederen in de nabij gelegen kloosterzaal.

dorst