Dorst centraal in Week van gebed 2015

Wie Brazilië zegt, denkt nu aan het WK voetbal. Maar gezamenlijke kerken in Brazilië hebben al voorbereidingen getroffen voor de internatione Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2015.

‘Dorst?’ is het thema voor deze gebedsweek in 2015, van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel ‘levend water’ genoemd.