Winteropvang in Mechelen

Vanuit een concrete nood aan winteropvang willen we van december 2013 tot en met maart 2014 aan 12 personen onderdak bieden. NB: De opvang is gestopt in 2017

De opvang staat open voor iedereen: alleenstaande mannen en-vrouwen en families. De thuislozen kunnen er voor 15 dagen onderdak krijgen, terwijl er actief gezocht wordt naar een oplossing voor hun leefsituatie in de dagcentra. Domiciliëring op bovenstaand adres komt niet aan de orde. Vanuit deze christelijke inspiratie worden we opgeroepen de noodlijdende nabij te zijn in zijn concrete situatie, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Deze christelijke inspiratie wil zich openstellen voor andere godsdiensten en geloofsovertuigingen.

Het huis voor Winteropvang krijgt de naam: het Calefact.

Een calefact was oorspronkelijk de enige ruimte in een abdij waar gestookt werd.
De onthaalde is welkom vanaf 18u. Vooraf zal er reeds een intake gesprek hebben plaatsgevonden.Om 19u bieden we een broodmaaltijd met soep aan.  Om 7u30 ‘s morgens is er mogelijkheid tot ontbijt, en om 9u moeten de onthaalden het gebouw verlaten.

Diaken Louis en zijn vrouw Betty zullen semipermanent inwonen. Er zal ook worden gezocht naar vrijwilligers die mee kunnen helpen aan dit project.
U kan het project CALEFACT steunen door te storten op rekeningnummer: BE48 7370 4026 3127 van VZW VPW Mechelen Noord 1521C het Calefact (geen attest voor belastingen mogelijk). Met vermelding: steun voor Calefact Winteropvang Mechelen

Meer informatie is te verkrijgen op het Pastoraal Contact – tel. 015/27.19.90 – pastoraal.contact.mechelen@skynet.be