Maand: mei 2013

Wachten op de Geest

‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed,’ zei Jezus tot zijn discipelen. Op Pinksterdag was het zover: de kracht van de heilige Geest kwam over hen. Zo willen we ook zaterdagavond wachten en waken… in een oecumenische viering, stijl Taizé, zingend, bidden, stil worden….