Wachten op de Geest

‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed,’ zei Jezus tot zijn discipelen. Op Pinksterdag was het zover: de kracht van de heilige Geest kwam over hen. Zo willen we ook zaterdagavond wachten en waken… in een oecumenische viering, stijl Taizé, zingend, bidden, stil worden…. Doe je mee?

Zaterdag 18 mei om 20 uur in de kapel van het DPC
F. De Merodestraat 18
Nadien is er tijd voor ontmoeting, een drankje en een hapje.