Dag: 21 maart 2012

We zijn al één

“Eerlijk gezegd geloof ik niet in een organisatorische eenheid. We zíjn al één; daarvoor heeft Jezus betaald. Beijver je dus om die eenheid te bewaren. Blijf gewoon christelijk-gereformeerd of rooms-katholiek, maar ontmoet elkaar in Christus.” Het zijn woorden van Wilkin van de Kamp, voorzitter van ‘Kiezen voor eenheid’, een beweging