Cursus introductie Hebreeuwse cultuur

De Bijbel blijft voor een groot gedeelte een gesloten boek als we de Hebreeuwse cultuur niet kennen. De cursus die Aaron Malinsky in Mechelen zal geven kan u daarbij helpen. Elke veertien dagen, startend op zondagavond 9 oktober, zal hij u informeren over de geschiedenis van het Jodendom, Israël, cultuur, gebruiken en Hebreeuws taal.  Ook hedendaagse geschiedenis, shoah en cultuur komen aan bod.

Vanaf zondag 9 oktober, aanvang 19.30u. Aron MalinskyDe lessen/voordrachten zouden tot december, en vanaf januari tot einde schooljaar om de veertien dagen plaatshebben.

Aaron Malinsky is docent aan de Universiteit van Antwerpen en verbonden aan het blad Joods Actueel. De organisatie is in handen van Jan Torfs, Residentie Tijl, Brusselsesteenweg 19 op de 5de étage nr. 501 in Mechelen, waar ook (voorlopig) de lessen doorgaan.

Aanmelden bij  torfs.jan@skynet.be