Pinksterwake 2009-2010

___________________________

Verslag van de Pinksterwake 2010

“Vuur ons aan!”

We waren niet met honderdtwintig zoals in de opperzaal van Jeruzalem 2000 jaar geleden, maar toch met meer dan twaalf!
Als Mechelse christenen van diverse pluimage hebben we mekaar gevonden in de Sint-Katelijnekerk op de vooravond van Pinksteren. Ons oprecht gebed aan de Geest van de opgestane Christus was: “Vuur ons aan!”.

Op het eerste Pinksterfeest werden angstige, ontmoedigde en teleurgestelde gelovigen door tongen van vuur aangeraakt. Ze hadden er geen idee van hoe de Geest in hen werkte, maar ze ervoeren zijn kracht des te meer. In slechts enkele decennia werd het evangelie verspreid naar de uithoeken van het toenmalige Romeinse Rijk.

Door het symbool van veelkleurige papieren tongen, waarop elke bezoeker zijn voorbede kwijt kon, om die vervolgens persoonlijk op een groot bord te komen bevestigen, werd het verlangen “Vuur ons aan!” erg concreet. Zijn wij christenen, die samen Jezus’ grote opdracht willen uitvoeren niet hard toe aan een nieuw Pinksteren? Vurige tongen die onze geest en ons hart doen ontbranden van ijver, die ons tot actie aandrijven om in ons Jeruzalem “het evangelie te prediken, desnoods met woorden”.

“Geest van God, help me te luisteren en te horen, te zien, te weten en te verstaan. En mag ik instrument zijn op het juiste moment, op de juiste plaats, voor het juiste doel. Vuur ook mij aan!”
verslag: Karel Denteneer (predikant Adventkerk)

De Pinksterwake is voor de eerste maal gehouden tijdens de Nacht van de Open Kerken op 30 mei 2009 in de Sint-Romboutskathedraal.

In de jaren daarna is de Pinkstewake opgenomen in de jaarcyclus van de Taizé-vieringen

2013:
zaterdag 18 mei 2013

2012:
zaterdag 26 mei 2012

2011:
zaterdag 11 juni (verslag)