Het Passiekruis in Mechelen 2018

Onderweg van Ieper naar Lier, arriveerde het passiekruis op 18 maart in Mechelen. We startten zondag met een zendingsviering in de basiliek van Hanswijk en gingen daarna in processie naar de kathedraal.

Leven in het licht

Met zang en muziek, persoonlijke getuigenissen, voorbeden en momenten van stilte. We kwamen op dinsdagavond samen rond het grote kruis van ‘De Passie’. Dit gebedsmoment was een initiatief van verschillende kerken in Mechelen met ondersteuning van Thomas More hogeschool, de IJD en MemoMechelen.


Daarna vertrok het Passiekruis naar Lier voor de opvoering op 24 maart 2018. www.depassie.be