Taizégebed 8 februari

De dagen beginnen al merkelijk te lengen, maar als we op zaterdagavond 8 februari weer samenkomen voor een Taizégebed kunnen we in het donker de kaarsjes ontsteken.

Met dit gebed stappen we in de jarenlange oecumenische traditie die in de gemeenschap van Taizé vorm kreeg. Het gebed is eenvoudig en deugddoend! Je kan gemakkelijk aansluiten en al snel meezingen en bidden. Bij het begin van de viering krijg je een blaadje met de partituur en de tekst van de liedjes. De liederen worden begeleid met instrumenten zoals gitaar en dwarsfluit. We geven het licht aan elkaar door, luisteren naar een Bijbellezing en maken het stil. Een moment van gebed en stilte in ons drukke leven, het doet deugd.

Je bent welkom op zaterdag 8 februari in de kapel van het Diocesaan Pastoraal Centrum, Fr. De Merodestraat 18. De viering begint om 20u. Nadien ontmoeten we elkaar bij een hapje en drankje.
Meer info? Stuur een mailtje naar mieke.van.assche@hotmail.com