Kerstevocatie 20 december 2017

kerstevocatie2018

De jaarlijkse hartverwarmende Kerstevocatie in het Sint-Jakobcentrum wil je zeker niet willen missen en zelfs aanbevelen. Het wordt een sfeervolle afwisseling van Advents- en Kerstpoëzie, Kerstverhalen en Kerstmuziek.  Zoals steeds wordt de avond afgerond met een flinke portie samenzang van bekende Kerstliederen.

Twee BM’s (bijzondere Mechelaars): Fernand Verreth en Lode Tooten verzorgen het totaalprogramma onder de noemer :

“DOOR EEN KIND OP WEG GEZET”

op woensdag 20 december om 20.00 uur
in het Sint-Jakobcentrum, Stuivenbergbaan 141.

Je bent van harte wellekome op 20 december in Sint-Jakob.

www.sintjakob.be