Wat heeft de stad nodig?

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht worden de burgers bevraagd in polls, enquêtes en referenda. Iedereen mag zijn of haar mening geven. Binnenkort komen de politieke partijen ons vertellen wat Mechelen in hun visie nodig heeft. De ene partij belooft meer parkeerplaatsen, de andere meer groen, een derde belooft meer woningen. Het wordt moeilijk kiezen in oktober!

Maar wat de stad werkelijk nodig heeft kan geen politieke partij bieden: dat is het gebed dat kinderen van God opzenden naar hun hemelse Vader voor het welzijn van de stad.

“Bid tot de HEER voor de stad… en zet je in voor haar bloei,
want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”
(Jeremia 29, vers 7)

Nu woensdag, zoals elke maand, is er Stadsgebed. In interkerkelijke sfeer wordt voorbede gedaan voor de stad.

13 juni om 19.45 uur in het Koraalhuis, Schoolstraat 2

Je bent van harte welkom.