Pinksterwake in de stijl van Taizé: Kom o Heilige Geest…

Op de vooravond van Pinksteren, zaterdag 11 juni, is er een gebedswake in de stijl van Taizé. We houden deze wake in oecumenisch verband. Kapel van het Diocesaan Pastoraal Centrum, ingang Frederik De Merodestraat 18. We zingen in vanaf 19u30, de viering zelf begint om 20u.

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen, luisteren naar de Schrift, stil worden ….

De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve zangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart.
Taizé staat voor een pelgrimage van vertrouwen op aarde, een wondere plek van hoop en verzoening met jezelf en met God. In deze waken bidden we dat Gods Heilige Geest ons mag bemoedigen en sterken om vol vertrouwen op weg te blijven gaan.

De zangen worden muzikaal omkaderd door verschillende instrumenten. Bespeel je een instrument en wil je mee begeleiden? Neem dan contact op met zr. Emilia mail: emilia.steurs@hotmail.com. Wie graag zingt kan op 11 juni mee aansluiten bij het koortje.

Waar: Diocesaan Pastoraal Centrum; ingang Frederik De Merodestraat 18
Wanneer: zaterdag 11 juni: we zingen in vanaf 19u30, de viering zelf begint om 20u.
Meer info: gemeenschap Elia 015/29.84.98 of kris.van.den.bossche@me.com