Bijbelreeks over de Verrijzenis

In deze reeks lezen we de verrijzenisverhalen uit het Nieuwe Testament.

Plaats: Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
Data: Dinsdagen 16 en 30 november 2010 en 15 februari, 1 maart, 3 en 17 mei 2011 (20:00-22:15)
Deelnameprijs: € 7,00 per avond (drankje en syllabus inbegrepen)
Begeleiding: Luc Devisscher, KBS Vlaanderen

Het eeuwig leven? Amen!
Over doodgaan en weer levend worden

Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam.
Ik geloof in het eeuwig leven.
uit: Het symbolum van de apostelen

De Bijbel vertelt ons dat er er leven na de dood is dat eeuwig duurt. Leven dat niet kan sterven en uitstijgt boven elke menselijke ervaring: goddelijk en hemels. De hoop op dit eeuwig leven is verbonden met geloof in God. Mensen geloven in God en hopen daardoor voor altijd te zullen leven.
De verrijzenis van Jezus heeft de voorwaarde geschapen dat ook zijn volgelingen uit de dood zullen opstaan. Zoals bij Jezus zal de dood ook over hen geen vat hebben