2006 – De Bijbelronde van Vlaanderen in Mechelen

Twee jaar na de succesvolle introductie van de ‘Nieuwe Bijbelvertaling’ was Mechelen, tijdens de eerste week van december, opnieuw in de ban van de Bijbel.
Diverse christelijke gemeenschappen werkten intens samen om over de eigen kerkgrenzen heen de Bijbel in Mechelen te laten weerklinken voor de man en de vrouw in de straat.
Deze samenwerking kende een onmiskenbaar succes en deed deugd. Het grote bijbelboek, dat een heel jaar van oktober 2006 tot november 2007 door Vlaanderen toert en volledig zal worden uitgelezen, werd op vrijdag 1 december door een uitbundige menigte jongeren in ontvangst genomen in de protestantse kerk in de Keizerstraat. Met meer dan honderd waren ze: tieners en prille twens. Dansend, swingend, zingend en getuigend hun geloof uitvierend. Hartverwarmend en bemoedigend.
Zaterdagmorgen stond de Bijbel te pronken voor het Mechelse stadhuis, tijdens de zaterdagse markt. De marktganger werd uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende evenementen van de bijbelweek in Mechelen.
’s Avonds werd de Bijbel opgesteld in het historische decor van de raadszaal van het Mechelse stadhuis. Op een treffende manier werd er het boek Jozua, dat in het leesrooster voorzien was voor de stad Mechelen, geduid en voorgelezen.
Zondagmorgen overhandigde Jelle Brouwer, dominee van de protestantse kerk in de Keizerstraat de Bijbel aan federatiepastoor Jan Arnalsteen tijdens de eucharistieviering in de Katelijnekerk. Een symbolisch gebaar voor de groei van de oecumenische samenwerking in Mechelen.
Priester Kris Van den Bossche bracht op maandag 4 december de Bijbel naar het oecumenisch stadsgebed in de evangelische kerk in de Lakenmakersstraat.
Terwijl in de tuin van (h)Eden (bij de zusters van Overijse in de Merodestraat) een Jozua-gebedsviering plaats vond, ging de Bijbel naar de protestantse kerk aan de Zandpoortvest. Daar onderhield ds. Gerrit Buunk de aanwezigen over het geweld in de bijbel, i.c. het Boek Jozua.
Tijdens de bijbeltentoonstelling op woensdag in de protestantse kerk in de Keizerstraat mocht de Bijbel even tot rust komen tussen tal van andere Bijbels.
Op donderdag stond de Bijbel dan weer in het middelpunt tijdens een oecumenisch lunchgesprek waar onze gastvrijheid t.o.v. christenen met een andere culturele oorsprong centraal stond.
Donderdagavond overnachtte de Bijbel in de gastvrije Leliëndaalkerk, bij de paters Jezuïeten in den Bruul, waar hij tot vrijdagnamiddag te bewonderen was.
Vrijdagavond nam Mechelen, na het boek Jozua grondig (uit)gelezen te hebben, afscheid van de grote Bijbel die tijdens de avonddienst van de benedictijnen in de abdij van Keizersberg overhandigd werd aan de stad Leuven. Zij zouden er tijdens de daaropvolgende week het boek Rechters uitlezen.
De Bijbel is in Mechelen niet uitgelezen en uiteraard ook niet echt weg, maar is hét uitgelezen boek voor wie op zoek is naar bron en zin van leven.

bijbelronde_art_nieuwsblad