Middaggebed 2007-2017

Oecumenisch Middaggebed Mechelen

-> gestopt in juni 2017

Op initiatief van enkele Mechelse pastores en de dominees van de twee protestantse gemeenschappen is in september 2007 een openbaar middaggebed gestart in de kathedraal. Dit gebedsmoment is elke woensdag om 12u10 en duurt ongeveer 20 minuten. Het vindt plaats in de ‘sacramentskapel’, dat is een open ruimte in een van de zijbeuken.

De basis van het middaggebed is het Getijdengebed van de Kerk, het evangelie van de dag, een lied en stilte. We sluiten af met enkele gebedsintenties en het bidden van het Onze Vader.  Op vrijdag kan iets thematisch aan bod komen.

Iedereen is uitgenodigd om een moment van rust en stilte in te bouwen tijdens de dag. Bovendien is het een uitnodiging om elkaar te steunen in gebed.

Van bij de aanvang staat dit middaggebed oecumenisch open.

De initiatiefnemers waren:

Jan Arnalsteen (federatiepastoor),
Stefaan Callebaut (parochiepriester),
Kris Van den Bossche (parochiepriester),
Paul Van Bets (parochieassistent),
Gerrit Buunk (dominee protestantse gemeenschap Zandpoortvest),
Jelle Brouwer (dominee protestantse gemeenschap Keizerstraat).