Crossing 2006-2008

Crossing >< Mechelen

2011, een nieuwe Crossing><Mechelen?

Op donderdag avond 7 oktober 2010 hebben we een brainstormsessie.

Bij oprichting in 2006 werd Crossing><Mechelen omschreven als “een event in Mechelen voor christelijke tieners en hun vrienden”
Vanaf de editie 2011 (die er niet is gekomen) zal die tweede doelgroep uit de oorspronkelijke visie meer aandacht gaan krijgen. We koesteren de uitdrukkelijke wil om het evenement ook meer op niet kerkelijke jongeren te betrekken met de bedoeling om hen in contact te brengen met de rijkdom, de kracht en de vreugde van ons christelijk geloof.

Heel concreet willen we Crossing><Mechelen in drie jaar tijd laten groeien tot een event op een centraal gelegen openbare plaats in Mechelen waar het voor iedereen zichtbaar en toegankelijk is, zodat iedereen kan zien dat Christus leeft en iedereen de veelkleurigheid van Zijn Kerk kan ontdekken als een rijkdom.

 

Wat hebben we eerder gedaan?

vrijdag 28 november 2008

Crossing >< Mechelen

een avond van en voor jongeren uit verschillende kerken en christelijke gemeenschappen

thema: Saviour, He can move the mountains

school De Wegwijzer, Lakenmakersstraat 158
aanvang 20 uur

mmv toneelgroep Protestantse kerk, New Wine jeugdkoor, Yannick en Annelies, Tim, Teamwork

30 november 2007

Interkerkelijke jongerenavond
Crossing >< Mechelen
Thema: Eén gebed

Als er één gebed is dat ons bindt dan is het wel het “Onze Vader”.
We lieten ons inspireren door dit gebed.


1 december 2006


‘t Is voorbij! Het event op vrijdag 1 december 2006 voor christelijke tieners en hun vrienden in Mechelen. Het was een avond met inbreng van christelijke jongeren en jeugdgroepen van katholieke, protestantse, evangelische en charismatische achtergrond met spel, multimedia, dans en drama, lifestories, overdracht van de bijbel, praise.

  • Bijbelcommercial (De Rank)
  • Spel en zang (dts Kerygma Teams)
  • Dans (Protestantse. kerk)
  • Theater (‘t Lichtpunt)
  • Bijbeloverdracht door een delegatie uit Brussel
  • Lifestories (‘t Lichtpunt en Londerzeel)
  • Praise (Londerzeel en De Rank)
  • Receptie (Protestantse kerk)

Het kader

Dit event is onderdeel van het project “de Bijbelronde Vlaanderen” dat eind oktober van start gaat. Gedurende een jaar gaat de bijbel (letterlijk een grote Bijbel in NBV-vertaling) alle provincies langs, met in elk provincie activiteiten waar de bijbel centraal staat. Van 1-7 december zal de Bijbelronde in Mechelen halt houden. Het bijbelboek Jozua zal hier centraal staan. Er zijn al een voordrachtavond, een debat, een bijbelstudie en gebedsavonden gepland.
Op 1 december zal de bijbel vanuit Brussel naar Mechelen gebracht worden.

De naam

“Crossing Mechelen”: In het bijbelboek Jozua is het oversteken (crossing) van de Jordaan een belangrijke gebeurtenis; crossing betekent ook elkaar kruisen, elkaar tegenkomen vanuit verschillende kanten; crossing verwijst ook nadrukkelijk naar het kruis van Christus.