Nieuwe protestantse kerk

Op 17 september is de eerste van drie kennismakingsavonden met de ‘Kerk van de Nazarener’ in de Jezuïetenkerk op de Bruul.

De eigenheid van deze protestantse kerk is gelegen in het gedachtegoed van John Wesley, die in de Anglicaanse kerk ijverde voor geloofsverdieping en sociale bewogenheid.

Op drie zondagavonden kan je kennismaken met een eigentijdse christelijke eredienst, met muzikale bijdragen, zang, een meditatief moment, gebed en een overdenking. Dit duurt ongeveer drie kwartier, daarna is er gelegenheid voor kennismaking, vragen en gesprek.

De naam van de internationale protestants-christelijke kerkfamilie verwijst naar Jezus Christus, die ook wel Jezus de Nazarener genoemd wordt. De kerk met 2,5 miljoen leden in 164 landen in de wereld start nu haar eerste kerk in Vlaanderen.

Voor de erediensten wordt dankbaar gebruik gemaakt van de Kerk van de Jezuïeten:
OLV Van Leliëndaal, Bruul, naast nr 56, 2800 Mechelen (map)
Zondagen 17 september, 1 oktober en 15 oktober om 19 uur.

De eerste avond heeft als thema: “Hoop die niet teleurstelt”.
Iedere belangstellende is welkom.

Voor meer informatie:
website www.kvdn.be
e-mail mechelen@kvdn.be
facebook https://www.facebook.com/kerkvandenazarenerbelgie