Groeiende belangstelling voor oecumenisch bidden

We waren met 10.  De kring in de ontmoetingsruimte van het Koraalhuis om te bidden in een geest van oecumene wordt groter. ‘Gemengd bidden’ zoals Toon het verwoordde. Jan had deze keer de bijbelteksten gekozen en Willem leidde de gebedsbijeenkomst volgens de methode van de Lectio Divina. Daarbij werd er op toegezien dat we niet vervielen in discussies of exegetische commentaren. De gekozen tekst (Ezechiel 36, 24-36) ging over de barmhartigheid van God en dat Hij bereid is zijn volk steeds opnieuw kansen te geven.

We hebben een nieuwe datum vastgelegd voor een volgend oecumenisch bidden:  donderdag 12 jan. 2017, terug in de ontmoetingsruimte van het Koraalhuis, Schoolstraat 2 te Mechelen.

Je bent welkom!