Samen eenvoudig bidden om eenheid

Door samen te bidden als christenen uit verschillende kerken en kringen, kunnen we naar mekaar toe groeien, de ander beter leren kennen, begrijpen en aanvaarden met zijn eigen manier van geloven in God. We kunnen mekaar aanvullen, meer nog, we hebben mekaar nodig.

MercierDaarom een oproep tot het starten van Huiskamergroepen voor oecumene: Info-avond woensdag 7 september om 19.30u in het Koraalhuis.

Heb je de eerste avond gemist? Je kunt altijd nog aansluiten. Welkom op donderdag 13 oktober om 19.30u.

Huiskamergroepen voor oecumene zijn kleine gebedsgroepen die ten huize van iemand samenkomen om te bidden voor eenheid.

Elk groepje kan bestaan uit twee, drie of meerdere mensen. Best zijn het gemengde groepen: orthodoxen, protestanten, katholieken, evangelischen… maar dat moet niet. Er is iemand die de leiding neemt, eventueel in een beurtrol, en de aanwezigen welkom heet, het thema inleidt of de teksten situeert die uit de Bijbel zullen gelezen en bemediteerd worden. Er wordt voor gewaakt dat de meditatie niet uitloopt op een discussie, dat eenieder mag bidden op zijn manier, of spontaan of met een bestaand gebed. De eenheid staat centraal.

Het moet ook klikken binnen de groepjes, dit omdat ze klein zijn en er ook spontaan gebeden wordt en dat veronderstelt voldoende vertrouwen. Er kan en mag uitwisseling gebeuren tussen de gebedsgroepjes.

Huiskamergroepen voor oecumene.  Een initiatief om te bidden voor eenheid. Want de Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus en Christus is er ook het hoofd van. Maar zijn Lichaam is verdeeld en Jezus lijdt onder die verdeeldheid.

Reacties naar toon.stevens@telenet.be