Pastoor en kerk vieren feest

priester Stefaan CallebautOp 3 juli was het feest in de 100-jarige Sint-Jan Berchmanskerk. Pastoor Stefaan Callebaut vierde zijn 50e verjaardag en 25 jaar priesterschap. Op Mechelenblogt vind je een mooi verslag. Wat daar niet in staat… is dat Stefaan en zijn parochiekerk een actieve rol speelden en nog spelen in de oecumenische beweging.  Hoe dat precies in elkaar zit moet hij zelf nog eens vertellen! Dus dat houdt u nog te goed.