Gebedsweek 2024: Heb God lief en je naaste als jezelf

In januari vindt de wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen plaats.

Christenen zijn geroepen om te handelen als Christus en lief te hebben als de Barmhartige Samaritaan in Lucas 10, 25-37, en barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale identiteit. Het zijn niet de gedeelde identiteiten die ons ertoe moeten aanzetten de ander te hulp te komen, maar de liefde voor onze ‘naaste’. De visie van de naastenliefde die Jezus ons voorhoudt, staat echter vandaag de dag onder druk. Oorlogen in veel regio’s, onevenwichtigheden in de internationale betrekkingen en ongelijkheden die voortkomen uit structurele aanpassingen opgelegd door westerse machten of andere externe instanties, belemmeren allemaal ons vermogen om lief te hebben zoals Christus. Door elkaar te leren liefhebben, ongeacht onze verschillen, kunnen christenen buren worden zoals de Samaritaan in het Evangelie, Lucas 10, 25-37.

De missie van de kerk

De herberg uit de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan werd door kerkvaders vaak geïnterpreteerd als een beeld van de Kerk. Net zoals de Samaritaan de gewonde man naar de herberg bracht, zo vertrouwt Christus de gewonden en behoeftigen van de wereld toe aan onze kerken, om hun gebrokenheid te verzorgen en hen te helpen weer gezond te worden. Deze missie in dienst van de wereld is ook de weg naar de eenheid die Gods geschenk is voor Gods volk.

Burkina Faso

Het materiaal voor de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 2024 werd voorbereid door een oecumenisch team uit Burkina Faso, gefaciliteerd door de plaatselijke Chemin Neuf Gemeenschap. Het gekozen thema is “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben… en uw naaste als uzelf” (Lucas 10,27). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, protestantse kerken, oecumenische organisaties en de CCN in Burkina Faso werkten genereus samen bij het opstellen van de gebeden en reflecties en ervoeren hun gezamenlijke werk als een echt pad van oecumenische bekering.

Mechelen

In Mechelen wordt de gebedsweek opgeluisterd met een oecumenische viering. Meer info volgt .